Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä 

Crowd@Work Oy, y-tunnus 2792028-8

Osoite

Crowd@Work Oy
Purokatu 6-8 E 25
06400 Porvoo
Finland

 

Muut yhteystiedot

+358 50 4876955, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

+358 50 4876955, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rekisterin nimi

Crowd@Work Oy rekrytointirekisteri ja työnhakijatietokanta

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinointitutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterissä on Crowd@Work Oyn kautta rekrytoivaksi haluavien ja rekrytointia tarjoavien henkilöiden henkilötietoja ja yritysten tarjolla olevien vapaiden työpaikkojen tietoja. Henkilötietoja käsitellään rekrytointia ja sen tilastointia varten.

Rekrytointirekisterin tietoja voivat käsitellä Crowd@Work Oy:n toimeksiannosta kolmannet osapuolet..

 

Rekisterin tietosisältö 

Pakolliset tiedot: Sähköpostiosoite, Etu- ja sukunimi, Sijainti, Työkokemuksen taso, Koulutustaso, Rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana.
Valinnaiset tiedot: Osoite, puhelinnumero, Pikaviestinsovellukset, Twitter, Verkkosivu, Valokuva, Yhteenveto osaamisesta, Työkokemustiedot, Koulutustiedot, Sertifikaatit, Osaamisalueet, Jäsenyydet ja palkinnot, Kiinnostuksen kohteet, CV tiedostona, Tiedot työluvasta, mahdolliset muut käyttäjän antamat tiedot.

Palkattujen henkilöiden henkilötiedot siirretään Crowd@Work oy:n henkilöstörekisteriin tai poistetaan mikäli henkilö sitä itse pyytää. Tuolloin tiedot poistetaan järjestelmistä pysyvästi.

Säännönmukaiset tiedonlähteet 

Rekisterin sisältämät tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään käyttäjätilin ja profiilin luomisen yhteydessä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Crowd@Work oy:ltä palveluita ostavien työnantajien/yritysten rekrytoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön heidän ostaessaan käyttöoikeuden CV-tietokantaan. Kannasta luovutetaan vain käyttäjän itse määrittelemiä tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin lain sallimilla tavoilla joko asiakkuuteen tai suostumukseen perustuen. 

 

Säännönmukaisena tietolähteenä on henkilö itse. Lisäksi tapauskohtaisesti tietolähteenä voi olla myös ulkopuolinen psykologi tai konsultti tai muu rekrytointiin osallistuva henkilö rekrytoitavan henkilön soveltuvuuteen ja pätevyyteen liittyen.

Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle 

Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen siirtäminen perustuu pääsääntöisesti tietoja koskevan henkilön suostumukseen tai EU:n mallisopimuslausekkeisiin.

Crowd@Work Oy voi siirtää rekrytointirekisteriin sisältyviä tietoja yrityksiin tai kolmansille osapuolille, jotka voivat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen alueella tai niiden ulkopuolella. Pakottavaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten henkilötietolakia (523/1999), sekä Euroopan unionin tietojen siirtoa koskevia ja muita säännöksiä noudatetaan siirrettäessä tietoa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

A. Fyysinen turvallisuus
Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Kaikkea fyysisessä muodossa olevaa aineistoa pääsee käsittelemään vain asianomaiset henkilöt, joiden työnsä puolesta tulee tietää tai joilla tulee olla pääsy henkilötietoihin.

B. IT-turvallisuus
Rekisteriä koskeviin tietojärjestelmiin on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tietoihin pääsevät ainoastaan tietyt vastuuhenkilöt, joiden työnsä puolesta tulee tietää tai joilla tulee olla pääsy henkilötietoihin.

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.  

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (ks. muut yhteystiedot).