Detta är en sammanfattning av sekretesspolicy.

Varning: Denna sammanfattning är inte en del av sekretesspolicyn och är inte ett juridiskt dokument. Det är helt enkelt en praktisk referens för att enklare förstå sekretesspolicy. Man kan se det här som ett användarvänligare gränssnitt till vår sekretesspolicy.

För att kunna använda Crowd@Work servicen, behöver du lämna ut personuppgifter när du skapar din CV/profile. Vi förutsätter att du använder dina egna uppgifter/information som bara du har tillgång till när du läser, redigerar och registrerar ditt konto hos oss.
Använd en e-postadress som bara du har tillgång till och ditt/erat riktiga namn/företagsnamn när du registrerar ett konto på Crowd@Work:s webb service.

Det är för att vi vill att, du ska förstå hur Crowd@Work webbplatst fungerea och används och att du ska lyckas att hitta ett jobb eller en lämplig kandidat till din position, som vi samlar in viss information när du registrerar dig. te.x:
Kontaktuppgifter (Förnamn, Efternamn, e-post, telefonnummer)
Adress
CV
Företagsinformation
Kunskaper
Erfarenheter

Vi har åtagit oss att:
Beskriva hur information kan användas, vidarebefodras eller delas i denna sekretesspolicy.
Åtaga oss rimliga åtgärder, för att upprätthålla säkerheten runt din information.
Aldrig att sälja din information eller dela det med tredje part i marknadsföringssyfte.
Endast dela din information i begränsade omständigheter, till exempel för att förbättra möjligheten för dig att hitta ett jobb/kandidat till en öppen position.
Vi förbinder oss att följa lagar, och att skydda dig och andra.
Vi lagrar din data under kortast möjliga tid, dock så länge att vi följer lagstadgade lagringstids bestämmelser av information. Detta för att möjligöra att rekryterings prosessen från början till slut är konsistent - vi behåller din data så att underhåll, reparationer och service kan utföras på ett sätt underlättar arbetet och som minimerar påverkan på servisens tillgänglihet och att vi också uppfyller våra skyldigheter enligt lag.

Var medveten om:
Allt innehåll du lägger till eller någon förändring som du gör på Crowd@Work:s webbplats kommer att vara offentligt information och permanent tillgänglig för allmänheten (tills den blir borttaget eller uppmanas att tas bort av användaren / skaparen av datan).
Om du lägger till innehåll eller gör ändringar på Crowd@Work:s webbplats utan att logga in , kommer uppgifterna inte lagras eller sparas. Vår gemenskap av användare, redaktörer och bidragsgivare är en del av ett självreglerande organisation. Utvalda administratörer innom Crowd@Work:s personal använder verktyg som ger dem begränsad tillgång till icke-offentlig information så att de kan skydda Crowd@Work webbplatsen och upprätthålla riktlinjerna i denna policyn (rätt att ta bort information / data som inte följer de överenskomna riktlinjerna policyn). För att skydda Crowd@Work och dess användare, om du inte godkänner denna integritets- och säkerhets policy, har du inte rättighet att använda tjänsterna på Crowd@Work.